Fransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları

Fransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları
Fransız İhtilali Nedenleri Ve Sonuçları

Fransız İhtilali Nedir?

Fransız İhtilali Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. ihtilalle beraber, Fransa’daki mutlak monarşi devrilip, yerine cumhuriyet kurulmuş, Roma Katolik Kilisesi ciddi reformlara gitmeye zorlanmıştır.

Fransız İhtilalinin Ana Sebepleri:

Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olan Fransa’da yaşam koşulları giderek kötüleşmiştir. Sarayın harcamaları ve Fransa’nın 18. yüzyıl boyunca girdiği savaşlar, ülkenin ekonomik durumunun daha da bozulmasına neden olmuş, halktan alınan vergilerin artmasına yol açmıştır.

18. yüzyılda toplumsal ve siyasal reformu savunan Fransız düşünürler, Fransız halkını düşünceleriyle etkilemişlerdir. Fransız Devriminin öncüsü olan bu kişiler, yalnızca dini otoriteleri eleştirmekle kalmamış, aynı zamanda dinin kendisine karşı da şiddetli bir düşmanlığı körüklemişlerdir. Bunlar arasında; “materyalizmin İncil’i” olarak tanımlanan “Doğa Sistemi” kitabının yazarı Diderot, yine şiddetli bir materyalist ve din aleyhtarı olan Voltaire, katı maddeci Montesquieu, kendisine göre yeni bir “din” kurgulayan Jean Jacques Rousseau ve hepsi şiddetli din aleyhtarı olan “Ansiklopedistler” sayılabilir.

Fransız halkı eşitsizlik üzerine kurulu sosyal bir yapıya sahiptir. Bu yapıya göre halk, eşit olmayan ve farklı hak ve imtiyazlara sahip olan; soylular -rahipler – burjuvalar- köylüler olarak dört ayrı sınıfa bölünmüştür.

Fransa 16. yüzyıldan itibaren oldukça sıkı bir mutlakiyetle yönetilmekteydi. Krallar, ülkenin sahibi ve efendisi sayılırdı. Kral ve çevresinin zengin ve ihtişamlı yaşamına karşılık, halkın yokluk içindeki yaşamı, Kral’a tepki duyulmasına yol açmıştır.

Fransız İhtilalinin Sonuçları:

Fransız İhtilali, Yeni Çağı bitiren ve Yakın Çağı başlatan olay olarak bilinir. Sebebi, bu devrimin sonucunda tüm dünyada milliyetçiliğin önem kazanmaya başlamasıdır. Fransız Devrimini izleyen dönemde çığ gibi büyüyen materyalist ve din aleyhtarı fikirler, 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır.

Yönetimler tarafından ezilen halklar haklarını aramayı ve yönetimlerden korkmamaları gerektiğini öğrenmişlerdir.

Fransız İhtilali ile halk, yönetim üzerindeki gücünün farkına varmıştır. Milliyetçilik akımı yayılmış ve gücünü emperyalist rejimden alan imparatorlukların çatısı altındaki farklı milletlere mensup halklar ayaklanmaya başlamışlardır. Bu durum, imparatorlukları bölmeye çalışan kesimlerin çıkarlarına uygun olmuş ve isyan eden halkları provoke etmişlerdir. Sonuç olarak imparatorluklar zayıflamaya ve parçalanmaya başlamıştır.

26 Aralık 1825 tarihinde Rusya’da yaşanan Dekabrist Ayaklanması’nın sebepleri arasında Fransız Devriminin etkileri olduğu var-sayılmaktadır.

Fransız İhtilali, sonuçları ve ideolojisiyle Birinci Dünya Savaşı ve ikinci Dünya Savaşı’na yön vermiş ve bugünün dünyasının oluşmasında da oldukça etkili olmuştur.

Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir. Milliyetçilik akımlarının hızla gelişmesi, Hristiyan tebaanın düşmanlığına hedef olan Türk ve Müslüman halklara büyük acılar ve kayıplar verdirmiştir. Yunan ve Sırp isyanları, Rusya ve Fransa’nın tahrikleri devleti Balkanlarda zor durumda bırakmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.