Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Nedir?

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Nedir?
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Kısaca Nedir?

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı gemicilerin başlattığı yeni ticaret yollarının, kıtaların ve okyanusların keşfedilmesini sağlayan ve dünyanın tanınmasında etkili olan keşif hareketlerine Coğrafi Keşifler denir.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

 • Pusulanın denizcilikte kullanılması
 • Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması
 • Bazı devletlerin coğrafi keşifleri desteklemesi
 • Hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi
 • İpek ve Baharat yollarının Türk – İslam devletlerinin elinde olması

Bartelmi Diaz ( 1487): Afrika’nın en güney noktasına ulaşarak “Ümit Burnu”nu keşfetmiştir.

Vasco de Gama (1492): Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’a ulaşmıştır. (Hint ticaret yolunu bulmuştur.)

Kristof Kotomb (1492): Amerikaya’yı keşfetmesine rağmen buranın yeni bir kıta olduğunu anlayamamıştır.

Amerlko Vespuçi (1499): Amerika’yı keşfetmiştir. Bu denenle bu kıtaya onun adı verilmiştir.

Macellan (1521): Hindistan’a ulaşmak için Güney Amerika’yı dolaşarak Büyük Okyanus’a ve oradan da Uzak Doğu’ya ulaşmıştır. Burada yerlilerle yaptığı savaşta öldürülmüştür. Yerine geçen “Del Kano” tarafından seyahat tamamlanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmıştır.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 • Keşfedilen yerlerdeki altın, gümüş gibi değerli madenler Avrupa’ya taşındı.
 • Yeni bitki ve hayvan türleri tanındı.
 • Avrupalılar keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
 • Ticaret yolları yön değiştirdi. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti. Akdeniz ticareti durgunlaştı ve Akdeniz limanlarının önemi azaldı. Atlas Okynusu kıyısındaki limanlar önem kazandı,
 • Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu. Böylece Hristiyanlık ve Avrupa kültürü yeni yayılma alanları buldu.
 • Dünya’nın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Böylece dünyanın düz olduğu gibi yanlış bilgiler veren kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.

Keşfedilen yerlerdeki değerli madenlerin Avrupa’ya taşınmasıyla;

 • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlendi
 • Avrupalılar zenginleşti.
 • Zenginleşen Avrupa’da sanattan anlayan ve sanatı desteleyen sınıf ortaya çıktı.

11 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.