Hayvanlar Nasıl Uyur? Kaç Saat Uyur?

Hayvanlar Nasıl Uyur? Kaç Saat Uyur?
Hayvanlar Nasıl Uyur? Kaç Saat Uyur?

Çoban köpeği uyumaya karar verdiği vakit daima aynı hareketleri tekrarlar: Önce esner ve gerinin, sonra ayağa kalkarak köşedeki, her zamanki yerine yürür, birkaç kere kendi etrafında döner, en sonunda da külçe gibi yere çökerek başını ön ayaklarının üzerine bayar. Alışık olduğu kimselerin gidip gelmesi, çoban köpeğini uykusunda hiç rahatsız etmez. Ama bir yabancı yaklaşmaya görsün… Çoban köpeği o zaman derhal homurdanmaya başlar, ensesindeki kıllar diken diken olur, kasları gerilir, sonra hayvan birden arı sokmuş gibi havlayarak ayağa fırlar. Köpek nasıl oluyor da derin uykudayken, tanıdıklarıyla yabancıların ayak seslerini ta uzaktan ayırt edebilmektedir? Bu, bir tabiat sırrıdır.

Bütün memeliler çok uyku uyurlar. Bir köpek belki 5 gün yemeksiz yaşayabilen ama 5 günlük uykusuzluğa dasında, derhal uyanır. Gündüzün uyuklar, fakat en ufak bir tehlike karşısında, derhal uyanır. Gündüzün uyuklayanların arasında kediler, atlar ve inekler de vardır. Açıkta uyuyan kediler, öğle uykuları için mümkün mertebe yüksek yerler veya etrafı çitle çevrili bahçeler seçmek suretiyle kendilerini tehlikeden korurlar.

Yabani hayvanların birçoğu ancak ortalık kararırken tam manasıyla uyanır. Geyik türleri günün en büyük kısmını yarı uyku halinde geçirirler. Tilki de yorucu bir geceden sonra dinlenmek üzere emin bir yere sokulur. işitme ve koku alma duyguları bu arada her an kaçmaya hazır olmasını sağlar. Buna karşılık sansarın uykusu o kadar ağırdır ki, uyanması için gerçekten şiddetli bir gürültünün kopması lazım gelir.

Hayvanların çoğunda civarda buldukları otları, yaprakları ve dalları kendilerine yatak yaparken, şempanzeler sarmaşıkların arasında, yapraklar ve küçük dallarla rastaladıkları bir cins hamak vücuda getirirler, Fil gibi sürü hayvanlarının, dinlendikleri yerlerin etrafına nöbetçiler yerleştirdiklerine dikkat edilmiştir. özellikle Hindistan’da kuvvetli erkek filler ancak birkaç erkek fil nöbete geçtikten sonra yere çökmektedirler.

Kuşlar yuvalarını sadece kuluçkada oturmak ve yavrularını barındırmak için kullandıklarından, geceyi geçirmek üzere kendilerine bir ağaç ararlar, Sessiz ve sakin bir yerde olmasına dikkat edilen bu ağaç, çok kere bütün bir kuş sürüsüne tünek vazifesi görür. Martı gibi deniz kuşları uykudayken küçük dalgaların üzerinde sürüklenirler, ördeklerle kazların da suyun üzerinde uyudukları dikkati çeker.

Balıklar nerede ve nasıl uyurlar? Alabalıklar, turna balıkları ve havuz balıklarının görünüşe bakılırsa derin bir uykuları yoktur, sadece uyuklar görünmekte ve en ufak bir tehlike karşısında şimşek gibi harekete geçmektedirler. öyle iken bilginler Amazon nehrinde uykuda derin soluklar alan, hatta horlayan bir balık keşfetmişlerdir. Bir İngiliz heyeti de Batı Afrika’da başını kuru bir kum yığınının içine sokan, sonra suya salıverilince ok gibi yüzüp giden bir balığa rastlamıştır. Bu durumun çözümü basittir: Birçok Afrika nehirleri bazı mevsimlerde kurur. Balıklar bu felaketi ancak yukarıda tarif edilen, kuru uykuya yatmak suretiyle atlatabilirler. «Kuru uykuları», herkesçe bilinen birçok hayvanların kış uykusunu andırır.

Köpekler uykuda homurdanır ve dişlerini gösterirler. Kediler ise tırnaklarını çıkarırlar. Atlar gene uykuda acı acı kişner. Fillerle maymunların da ormanda uykudayken boru gibi sesler çıkardıkları ve çığlıklar salıverdikleri olur. Rüya konusu, hayvanlar dünyasının henüz iyice aydınlatılamamış yönlerinden biridir. Bununla beraber memeli hayvanların, arada bir insanlar gibi, rüyada korkunç maceralar yaşadıkları söylenebilir. Bu arada av köpeklerinin uykudayken bir av sırasındaki koşu, havlayış ve hamle gibi hareketlerini en ince teferruatına varıncaya kadar tekrarladıklarına dikkat edilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.