Bülbül Nedir? Bülbüllerin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bülbül Nedir? Bülbüllerin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?
Bülbül Nedir? Bülbüllerin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

BÜLBÜL : Eşler benzeşir. Şairlere ilham veren ötüşü ile görüntüsü çok farklıdır. Bülbül kadar sade renkli olan çok az kuş türü vardır. Eğer ötüşünün farkedebiliyorsa o da görünüşü-ne hayret ederdi. Sütlü kahverengi başı, sırtı, kahverengi kanatları, kirli beyaz göğsü, karnı, kuyruk altı ve kızıl kuyruğu ile bülbül sadelik örneğidir adeta. Siyah gözünün etrafında ince beyaz bir halka vardır. Tek süsü budur. Gencinin gövdesi benekli ve renkleri daha donuktur. Ülkemizde yazın üreme döneminde çalılık ve ağaçlık bütün alanlarda yaşar ve ürer. Kışı Afrika’da geçirir. Genellikle kurtçuklar ve böceklerle beslenir. Kolaylıkla görülmez, çalıların ve yaprakların arasından güzel ötüşü duyulur. Ötmesi eş seçme sırasında çok güzeldir. “lülü, lüi, piüü,plüü, püi” sesi gibidir. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra sadece “gırr” sesi çıkarır. Bu ses yavruları ikaz sesidir. Yuvasını çalıların arasında veya çalı diplerinde yerde kurar. 4-5 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi iki hafta sürer. Yavrular yaklaşık iki hafta içinde yuvayı terkederler. Kuyruk gaga ucu boyu ortalama 17 cm., kanat açıklığı yaklaşık 26 cm. dir.

ARAP BÜLBÜLÜ : Eşler benzeşir. Gözünün beyaz çerçevesi, siyah başı, gerdanı ve yanakları içinde çok belirgindir. Göğsü ve karnı gri, kuyruk altı sarıdır. Sırtı, kanat üstü koyu gri, kuyruğu siyahtır. Ötüşü “cik, clü, clüi” sesi gibidir. Yumuşak ve hüzünlü öter. Çalılıklar ve ağaçlıklarda yaşar. Bitki tohumları, meyveler ve böceklerle beslenir. Ülkemizde Akdeniz bölgesinin sahil kesiminde yıl boyunca görülür ve ürer. Ne yazık ki güzel ötüşü nedeniyle yakalanarak kafeste hapsedilir. Yuvasını ağaçlarda ve çalılarda kurar. 3-4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi iki hafta kadar sürer. Yavrular yuvayı iki hafta içinde terk ederler. Kuyruk gaga ucu boyu 20 cm., kanat açıklığı yaklaşık 36 cm. dir.

BÜYÜK DAĞ BÜLBÜLÜ : Eşler benzeşir. Gagasının ucu siyah gerisi sarıdır. Başı, ensesi ve göğsü gri, gerdanı siyah beyaz pulludur. Sırtı kahverengi benekli, göğüs yanları kızıl benekli, kızılımsı kanat üstlerinde iki sıra beyaz çizginin arası siyahımsıdır. Kuyruğu gri, ucu beyaz çizgilidir. Gencinin gerdanı kirli beyaz kırçıllıdır. Göğüs yanlarında kızıllıklar soluk ve belirsizdir. Ötüşü “drip,drip, dürp, çırrp” sesi gibidir. Böcekler ve bitki tohumlarıyla beslenir. Ülkemizde yıl boyunca yüksek platolarda, dağlarda yaşar ve ürer. Yuvasını kaya aralarında kurar. 3-4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi iki hafta sürer. Yavrular yaklaşık 20 gün içinde yuvayı terk ederler. Kuyruk-gaga ucu boyu 18 cm., kanat açıklığı yaklaşık 33 cm.

SÜRMELİ DAĞ BÜLBÜLÜ : Eşler benzeşir. Gagası siyahtır. Gaga dibinden başlayan sarı göz sürmesi, siyah yanağı ve siyah başının arasında çok güzel görünür. Gerdanı sürmesinin rengindedir. Göğsü ve karnı kırçıllı kirli sardın Kuyruk altı griye döner. Sırtı ve kanat üstleri kızıl kahverengi pulludur. Kanat üstünde iki sıra beyaz pullu çizgi görülür. Kuyruğu gri kahverengidir. Ötüşü -tüi,tül,tül- sesi gibidir. Sesinin tınısı çok berraktır. Böcekler ve bitki tohumlarıyla beslenir. Ülkemizde yüksek platolarda ve dağlık Doğu Anadolu da yıl boyunca görülür ve ürer. Yuvasını çalılarda kurar. Genellikle 3 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi hakkında yeterli bilgi yoktur. Kuyruk gaga ucu boyu 14 cm., kanat açıklığı ortalama 26 cm. kadardır.

DAĞ BÜLBÜLÜ : Eşler benzeşir. Gözü kırmızı, gagası siyahtır. Başının üstü, ensesi ve sırtı kahverengi siyah kırçıllı, kuyruğu siyahımsı, kanat üstleri kahverengi, iki sıra beyaz pulludur. Gerdan’, göğsü ve karnı giderek açılan gridir. Bacakları koyu pembe gibidir. Gencinin başı, göğsü ve karnı gri-kahverengi çokca kırçıllıdır. Ötüşü sesinin devamı gibidir. Ülkemizde yıl boyunca Orta ve Kuzey Anadolu’da görülür ve ürer. Batı ve Güney Anadolu’da ise kışı geçirir. Böcekler ve bitki tohumlarıyla beslenir. Yuvasını çalılarda ve yüksek olmayan ağaçlarda kurar. Genellikle 4-5 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi yaklaşık iki hafta sürer. Yavrular iki hafta içinde yuvayı terk ederler. Kuyruk gaga ucu boyu 15 cm., kanat açıklığı yaklaşık 26 cm. dir.

BENEKLİ BÜLBÜL : Eşler benzeşir. Siyah gözlerinin etrafında beyaz bir halka vardır. Gagası, başı, sırtı ve kanat üstleri buğday renginde,  kanat uçları kahverengidir. Kuyruğu kızıldır. Gerdanı beyaz, yanakları ve göğsü kırçıllı sütlü kahverengi, karnı kirli beyazdır. Bacakları ve ayakları sütlü Kahverengidir. Ötüşü çeşitli ve güzeldir. Kurbağa sesini taklit eder. Ülkemizde ilkbaharda Kuzey Avrupa’ya üremek için, sonbaharda Afrika’ya kışlamak için göç ederken görülür. Çalılık ve seyrek ağaçlık alanlarda daha çok rastlanır. Genellikle böceklerle beslenir. Kuyruk gaga ucu boyu 17 cm., kanat açıklığı yaklaşık 28 cm.

TAŞ BÜLBÜLÜ : Erkeğin gagası, yanakları ve boynunun yanları siyahtır. Gözünün üstünde gaga dibinden başlayan beyaz bir sürme görülür. Boğazı ve kuyruk altı beyazdır. Göğüs ve karın rengi kızılımsı olarak başlar kuyruk altına doğru sararır. Başının üstü, ensesi ve sırtı gridir. Kanat uçları ile kuyruk ucu koyu gridir. Dişinin boğazı ve kuyruk altı beyaz, gövde yanları sarımsı gri benekli, başı, sırtı gri, kanatları ve kuyruğu koyu gridir. Gözü ile kaşının arasında beyaz bir çizgi görülür. Uçarken kanat altında dirseklerinden gövdesine doğru turuncu leke göze çarpar. Gencinin bütün gövdesi kahverengi beyaz beneklidir. Kanat üstünde gri leke vardır. Ülkemizde üreme döneminde yaz göçmeni olarak hemen her bölgede çalılık ve kıraç alanlarda görülür ve ürer. Kışı Afrika’da geçirir. Yerde, çalıda, taşlarda konmuşken kuyruğunu dik tutar. Ötüşü “çırr, çlik” sesi gibidir. Genellikle böcekler ve larvalarla beslenir. Yuvasını çalı dallarında kurar. 4-5 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi ve yavrular hakkında yeterli bilgi yoktur. Kuyruk gaga ucu boyu yaklaşık 17 cm., kanat açıklığı ortalama 28 cm. dir.

ÇALI BÜLBÜLÜ : Eşler benzeşir. İnce uzunca gagası buğday rengindedir. Basının üstü, sırtı ve uzun baklava biçimli kuyruğunun üstü kızılımsı kahve-rengidir. Kuyruğunun baklava biçiminin yanlarında siyah ve beyaz çizgi görülür. Kanatlar’ sütlü kahverengi-gri gibidir. Gerdan’, göğsü ve karnı kirli beyazdır. Gözünün üstünde sarımsı bir kas, yanağında kahverengi bir leke görülür. Ötüsü tık,tık, zırrz” sesi gibidir. Konduğu yerde kuyruğunu gövdesine dik tutar ve yelpaze gibi açar. Ülkemizde Kuzey Anadolu hariç çalılık, kıraç, yarı çöl ve tarım arazilerinde yaz göçmeni olarak görülür ve ürer. Kısı Afrika’da geçirir. Genellikle böceklerle ve küçük tohumlarla beslenir. Yuvasını çalıların dallarında kurar. 4-5 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi iki hafta sürer. Yavrular iki hafta sonra yuvayı terk ederler. Kuyruk—gaga ucu boyu 15 cm., kanat açıklığı 22 cm. dir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.