Baykuş Nedir? Baykuşların Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Baykuş Nedir? Baykuşların Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

KUKUMAV : Eşler benzeşir. Üstünde beyaz kaşları, çevresi yeşilimsi sarı, ortası siyah gözleri vardır. Pembe-sarı gagasının iki yanında kahverengimsi bıyıklar görülür. Yüzünün çevresinde beyaz halka vardır. Göğsünden karnına doğru kesik çizgili kahverengi tüyler uzanır. Sırtı kahverengi beyaz beneklidir. Kuyruk altı kirli sarıdır. Kanat üstleri beyaz benekli açık kahverengidir. Bacakları pençelerine kadar kirli beyaz tüylüdür. Ayakları açık kahverengi, tırnakları siyahımsıdır. Gencinin başı sütlü kahverengidir. Göğsündeki kırçıllar daha çok çizgi gibi görülür. Rüzgârsız havada gündüz avlanırken bazen kanatlarını çok çabuk çırparak havada asılı kalıp yerde deliğine girip çıkan fareyi gözler. Böcekler, küçük sürüngenler, fare ve küçük kuşlarla beslenir. Tarlalarda, taşlık alanlarda, bağ ve bahçelerde, ağaçlıklar ve ormanlarda, hemen bütün yerleşim yerlerinde yaşar. Yuvasını ağaç kovuklarında, duvar deliklerinde, çatı aralarında, kayalıklarda kurar. Genellikle 4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 26-28 gün sürer. Yavrular yaklaşık 40 gün sonra yuvayı terkederter. Ötüşü “kvitt, kvitt” sesi gibidir. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 22 cm., kanat açıklığı 50 cm.dir.

İSHAKKUŞU : Korunmakta Hassas durumdadır. V Ülkemizde üreyen, bütün yit kalan ve kış göçmeni olarak yaşayan ishakkuşu gündüzleri de görülebilen gececi bir yırtıcıdır. Ester benzeşir. Gagasının dibinden başının üstüne doğru uzanan siyah kırçiLli boz renkli kulak tüyleri vardır. Yüzü uzuncadır. Yanakları siyah bir çizgi ile çerçevelenmiş Gözbebeklerinin çevresi sarı, ortaları siyahtır. Alnından gagasına doğru inen kahverengi bir akıtma görülür. Genellikle kahverengi kırçıttı bir renge bürünmüştür. Göğsü ve karnında boyuna ince siyah çizgiler görülür. Omuz başlarından kanat üstlerine doğru siyah beyaz pullu bir çizgi uzanır. Bacakları sütlü kahverengi tüylerle kaplıdır. Ayaktan gri, tırnakları siyahtır. Gencinin rengi gri üstüne siyah benekli gibidir. Genellikle gece avlanır. Çok tipik bir ötüşü vardır. -tsaak- sesine benzer. Bu sesi 3-4 saniyede bir tekrarlar. Bazen bir çift ishak-kuşunun karşılıklı ötüşüne rastlarsınız. Kırsal kesimde, ormantik alanlarda, kalabalık olmayan yerleşim yerlerinde, parklarda, tarım alanlarında yaşar. Küçük kemiriciler ve iri böceklerle, küçük sürüngenlerle beslenir. Ağaçlarda yuvalanır. 3-4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 25 gün kadardır. Üreme bilgileri yeterli değildir. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 20 cm., kanat acıktığı 48 cm. dir.

ÇİZGİLİ İSHAKKUŞU : Eşler benzesir. İshakkuşuna çok benzer. Gövdesi kahverenginden daha çok griye çalar. Göğsünde sanki ok ucu şeklinde boyuna çizgiler vardır. Yüzünün rengi açık griyle kirli beyaz arasındadır. Başının üstündeki kulak tüylerinin ucu birbirlerine bakar gibidir. Kanatlarının altında omuz başı hizasında sütlü kahverengi büyükçe bir leke görülür. Sesi biraz daha yumuşak ve tatlıdır. Ülkemizde en çok rastlanan bölge kelaynakların da bulunduğu Aşağı Fırat ve Birecik yöresidir. Her yıl bu yöreye çizgili ishakkuşunu görmeye yabancı bilim adamları ve kuş gözlemcileri gelmektedir. İnsan içinde pek görülmez. Az rastlanan bir türdür. Kemiriciler, küçük sürüngenler ve böceklerle beslenir. Küçük kuşlar da aylarının arasında yer alır. Kurak ve çölümsü, ağacı az olan yerlerde yaşar. Yuvasını ağaç kovuklarında kurar. 4-5 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 22 gündür. Üreme kayıtlarında yeterli bilgi yoktur. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 22 cm., kanat açıklığı 50 cm. dir.

BALIK BAYKUŞU : Eşler benzeşir. Sırtı kahverengi beyaz kırçıllıdır. Gerdanında belli belirsiz bir beyazlık görülür. Göğsü, karnı ve kuyruk altı sütlü kahverengi üstüne boyuna çizgilidir. Başının üstünde siyah kırçıllı kızıl tüyler vardır. Kulak tüyleri yanlara doğru uzar ve başını üstten basıkmış gibi gösterir. Gözleri sarı, göz bebekleri siyahtır. Gagası siyahımsıdır. Uçuşta kanat uçları alttan pembemsi görülür. Bacakları tüysüzdür. Siyah güçlü tırnakları vardır. Genellikle gece avlanır. Ağaçlıklı akarsu boylarında, arkasında ağaçlar ve orman olan kıyı lagünlerinde yaşar. Ötüşü derinden gelen “huu oo huu sesi gibidir. Genellikle balıkla beslenir. iri böcekler ve küçük kemiricileri de aylar. Gecenin uzun bir bölümünü kıyıda gezinerek geçirir. Üreme kayıtları yeterli değildir. Yuvasını su yakınında ağaç kovuğunda, kaya oyuğunda kurar. Bir veya iki yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 35 gündür. Ülkemizde Çukurova sulakalanlarında ender olarak rastlanır. Kuyruk gaga ucu boyu 55 ı Korunmaktadır. cm., kanat açıklığı 130 cm. dir.

PAÇALI BAYKUŞ : Eşler benzeşir. Gözleri sarıdır. Gözlerinin çevresinde etrafı siyah çerçeveli kirli beyaz tüylerle kaplı yanakları çok belirgindir. Sarı gagasının yanlarından başlayıp, gözlerinin arasından kaşlarına ve başının iki yanına doğru açılan beyaz akıtması belirgindir. Alnı beyaz benekli kahverengidir. Gerdanı, karnı ve kuyruk altı boyuna sütlü kahverengi üstüne koyu kahverengi beneklidir. Sırtı kahverengidir. Kanat ve kuyruk üstünde beyaz benekler görülür. Kanatlarının gövdesine birleştiği yerde beyazlık vardır. Bacakları ve ayakları pençelerine kadar tüylüdür. Gencinin yüzünde çok az beyazlık görülür. Gövdesi koyu kahverengidir. Kanat üstünde beyaz benekleri vardır. Ülkemizde Doğu Karadeniz’de yüksek rakımlı çam, Ladin gibi ibreli ağaçlardan oluşan ormanlarda pek az görülür ve ürer. Tamamen gececidir. Küçük kemiricilerle ve kuşlarla beslenir. Ötürü 5-6 sefer tekrarlanan keskin “ciyyak” ve çok uzaktan duyulabilen “pu, pu, pu” sesi gibidir. Sınırlı sayıdaki araştırmalara göre azalmaktadır. Yuvasını yaşlı ağaçlarda kovuklara ve ağaçkakan oyuklarına kurar. 3-6 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi ortalama 25 gündür. Yavrular 35 günde yuvayı terkederler. Kuyruk-gaga ucu boyu 25 cm., kanat açıklığı 50-60 cm. dir.

PUHU : Eşler benzeşir. Gececi yırtıcıların en büyüğüdür. Başının üstünde göz arasından başlayarak geriye ve yanlara açılan büyük kulak tüyleri, koyu turuncu çerçeveli siyah bebekli kocaman gözleri, beyaz bıyığı ve sakalı, çerçevelenmiş yanakları ve iri siyah gagasıyla haşmetli bir görünüşü vardır. Göğsünde sütlü kahverengi üstüne koyu kahverengi uzunca benekler görülür. Sırtı ve kanat üstleri koyu kahverengi siyahımsı beneklidir. Kuyruk altına doğru renkleri açılır. Bacakları kirli sarı tüylerle kaplıdır. Çok kuvvetli tırnakları siyahtır. Yavruların yüz hatları erginlere benzer. Gövdelerinde gri-sütlü kahverengi renkler hakimdir. Eskiden insan içinde ve yerleşim yerleri yakınında görülebilirdi. Günümüzde insanın olduğu yerde gece ışıkları çok artmış olduğundan görülmemektedir. Ormanlıklar, kayalıklar ve yarı kurak alanlarda yaşar. Akşam karanlığının başladığı saatlerle sabaha karşı daha hareketlidir. Boyuna göre avLarla ilgilenen puhu 6-7 kiloluk ayları yakalayıp kaldırabilecek güce sahiptir. Örneğin bir hindiyi, bir oğlağı veya kuzuyu götürebilir. Ama bu fare avlamaz demek değildir. Tilki ve çakal yavrusunu da kapabilir. Çok uzaktan duyulan “phuuu” sesi insanı ürpertir. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 70 cm.dir. Kanat açıklığı 190 cm. kadar olabilir. Koca gövdesi ve kanatlarıyla bazen süzülerek bazen kanat çırparak neredeyse hiç ses çıkarmadan uçar. Büyük ağaç kovuklarında, kayalıklarda yuvalanır. 2-4 yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi ortalama 35 gündür. Yavrular yumurtadan çıktıktan üç ay sonra uçabilirler. Puhunun yuvasının çevresinde yaklaşık 15 km. lik bir hakimiyet alanı vardır. Bu alana başka bir puhunun girmesi ve yerleşmeye kalkışması kavga nedeni olur. Üreme kayıtlarında ülkemiz için yeterli veri yoktur ancak son yıllarda çok daha az görülmektedir.

KULAKLI ORMAN BAYKUŞU : Eşler benzeşir. Başının üstündeki kulak tüylerini kızdığı veya korktuğu zaman diker. Böyle zamanlarda yuvarlak yüzü oldukça uzun biçimde görülür. Etrafı siyah bir hatla çerçevelenmiş kirli sarı yanakları, çevresi turuncu, bebeği siyah gözleri, beyaz kaşları ve posbıyıklarıyla biraz da komik görünür. Gözlerini kısarak bak-tığında tuhaf bir görünüşü vardır. Göğsü, boyuna koyu kahverengi çizgili sütlü kahverengidir. Sırtı daha çok griye çalar kırçıllıdır. Bacakları kirli beyaz tüylüdür. Güçlü tırnakları siyahtır. Kanat önlerinde sarımsı kahverengi bir leke ile omuz başlarında siyahımsı bir leke vardır. Yavruların yüzleri siyahımsı, gövdeleri gri, koyu gri çizgilidir. Yerleşim yerlerinde pek görülmez. Ormanlarda, kırsal kesimde, ağaçlıklı sulakalanlarda yaşar. Boyuna göre kanatları oldukça uzundur. Uçarken bu özelliği sayesinde kolayca tanınır. Besinlerini kemirgenler, böcekler, kuşlar oluşturur. Çamlıklarda sürü halinde görülebilirler. Dişi ve erkek 3 saniyede bir tekrarlanan yumuşak bir -pheu- sesi çıkarırlar. Ötüşü çok uzaktan duyulabilir. Ülkemizde ürer ve bütün yıl boyunca görülebilir. Ağaçlarda yuvalanır. 5-6 yumurta yumurtlar. Ortalama 27 gün kuluçka dönemi geçirir. Yavrular yaklaşık bir ayda uçacak hale gelirler. Üreme kayıtlarında yeterli bilgi yoktur. Kuyruk gaga ucu boyu ortalama 36 cm., kanat açıklığı 95 cm. dir.

KIR BAYKUŞU : Eşler benzeşir. Gececi olmasına rağmen gündüzleri de görülür. Kulak tüyleri belli belirsizdir. Yüzü kirli sarı, göz çerçevesi siyah, bıyıkları ve sakalı beyazdır. Gözleri sarı, gözbebekleri siyah, sürmeleri kahverengidir. Gövdesi kahverengi kırçıllı, kanat önleri kirli sarı ve siyah lekelidir. Omuz başından sırtına beyaz bir çizgi uzanır. Kanat uçları alttan siyah gibidir. Yavruların göz çevreleri siyah, gövdeleri gri sarı kırçıllıdır. Uçuşta gündüzcü olduğunu ispat edercesine kıvrak hareketler yapar. Yere yaklaşır, süzülür ve ani dönüşlerle yükselir. Kırsal kesimde, çalılık arazide, sulak alanların civarında yaşar. Ülkemizde ürer ama daha çok kışın görülür. Ötüşü -pu” sesinin 5-6 sefer tekrarı gibidir. Sesi çok uzaktan duyulur. Yuvasını yerde otlar arasında kurar. 4-5 yumurta yumurtlar. Ortalama 25 günlük kuluçka dönemi geçirir, yavrular iki ay dolmadan uçarlar. Üreme kayıtları yetersizdir. Küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlarla beslenir ama böceklerle de yetinebilir. Küçük gruplar halinde görülebilir. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 38 cm., kanat açıklığı ortalama 100 cm. dir.

PEÇELİ BAYKUŞ : Eşler benzeşir. Ülkemizde görülebilen gececi yırtıcıların arasında en renkli ve güzel olanıdır. Adeta bir kâlp şeklindeki yüzü siyah ince bir çerçeve ile çevrilmiş-tir. Gagasının etrafı ve kaşları beyaz, gözleri koyu renk, yüzü pembedir. Göğsü beyazdır, ama pembeden turuncuya çeşitli tonlarda da olabilir. Göğsü renkli olanların siyah benekleri olabilir. Sırtı ve kanatları mavi, gri, pembe benekli ve kırçıllıdır. Bacakları beyaz, sarımsı veya pembemsi olabilir. Uçarken kanat uçları alttan beyaz üstüne uçlarda siyah beneklidir. Bacaklarını biraz sarkıtarak uçar. Yavruların yüzleri erginler gibidir. Gövde renkleri soluk-tur. Kırsal kesimde, tarım arazilerinde, küçük yerleşim alanlarında ve ağaçlıklarda yaşar. Ülkemizde bütün yıl boyunca görülür. Kemiriciler, küçük sürüngenler, böceklerle beslenir. Otüşü ince bir inleme ve hırıltı biçimindedir. Yuvasını duvar deliklerinde, kovuklarda, çatı aralarında kurar. 5-6 yumurta yumurtlar. Ortalama 30 günlük kuluçka döneminde eşler dönüşümlü olarak yatarlar. Yavrular iki ayda uça-Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 34 cm., kanat açıklığı 90 cm. dir.

ALACA BAYKUŞU : Eşler benzeşir. Büyük yuvarlak başı, sütlü kahverengi göz çevresi, gagasının yanlarından başlayıp kaşlarını oluşturan beyaz lekeli ve alnından başının arkasına doğru uzanan kırçıllı beyaz çizgileri, kocaman koyu renk gözleriyle alaca baykuş gündüzleri pek görülmez. Göğsü kahverengi, boyuna kırçıllıdır. Omuz başından sırtına beyaz bir çizgisi vardır. Gövde rengi kuyruğuna doğru giderek açılan sütlü kahverengindedir. Kanatlarının altı beyaz, uçlarına doğru sıralı siyah çizgilidir. Yavruların göğüs ve karınları gri, sırtları erginlerinki gibidir. Kanat uçları yuvarlaktır. Genellikle gündüzleri ağaçlarda çok güzel kamufle olarak dinlenir. Ormanlarda, konularda ve geniş parklarda yaşar. Ötüşü “ku,ku, kuuo- sesi gibidir. Ayrıca “kuik” sesi de çıkarır. Eşlerin karşılıklı ötüşü hoştur. Ülkemizde bütün yıl boyunca görülür. Üreme kayıtlarında yeterli bilgi yoktur. Küçük memeliler, kuşlar ve iri böceklerle beslenir. Yuvası ağaçlardadır. 5-6 yumurta yumurtlar. Ortalama 28 günlük kuluçka döneminden sonra yavrular yumurtadan çıkarlar ve yaklaşık 40 günde de yuvayı terkederler. Kuyruk-gaga ucu boyu ortalama 38 cm., kanat açıklığı 100 cm. dır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.