Mimar Sinan’ın Kısaca Hayatı Ve Eserleri

Mimar Sinan'ın Kısaca Hayatı Ve Eserleri
Mimar Sinan'ın Kısaca Hayatı Ve Eserleri

Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından biri. Koca Sinan diye de anılır. Mimar Sinan, 1940 yılında Kayseri’nin Ağarnas köyünde dünyaya gelmiştir. 22 yaşında, asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama ile İstanbul’a gelmiştir. Ardından, orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı’na giren ve ahşap bina yapımını yani dülgerliği öğrenen Sinan, burada yapı işlerinde de görev alırken, güzel bir fırsat olarak çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etti.

Mısır Seferi, Çaldıran Savaşı, Viyana, Bağdat ve Tebriz Seferi gibi birçok sefere katılmıştır. Son Bağdat seferinde, Van Gölü’nün üstünden geçebilecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlayan Mimar Sinan, Haseki unvanını almıştır. Daha sonraları ordunun yapı ihtiyacını karşılamaya yönelik alanlarda çeşitli görevler üstlenerek birçok çalışmasıyla öne çıkan Sinan, katıldığı yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra orduyla birlikte sefere gittiği yerlerde gözlemlediği farklı mimari yapılarla kendini geliştirdi.

Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eseri Süleymaniye Cami Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa (haseki) getirilmeden evvel yaptığı üç eser oldukça dikkat çekicidir. Bunlar; Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi, Halep’te Husreviye Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde renkli taş kakmalar ve çeşitli süslemeler görülür. Külliye’de türbe, cami diğer unsurlar ahenkli bir şekilde özenle işlenmiştir.

Halep’teki Hüsreviye Külliyesi’nde medrese, hamam, avlu, imaret ve misafirhane gibi bölümler bulunmaktadır. Ancak Külliye’nin en dikkat çekici özelliği ise tek kubbeli cami tarzı ile bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanlı cami tarzı birleştirilmiş olması-dır. Bu şekilde Osmanlı mimarlarının Bursa ve İznik’teki eserlerine uyulmuştur.

Mimar Sinan’ın Hürrem Sultan adına yaptığı İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, o zamandaki bütün yapıtların mimari unsurları taşır niteliktedir. Cami, medrese, imaret, mektep, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrı bir şekilde oluşturulmuştur.

Mimar Sinan’ın sanatının gelişmesini gösteren en önemli basamakları mimarbaşı olduktan sonra yaptığı üç önemli ve büyük eseridir. Bunların ilki İstanbul’da bulunan şehzade Cami ve külliyesidir. 18. 42 m lik kubbesi 4 adet büyük yarım kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu 12 sütunda 16 kubbe’nin ikişer şerefeli çift minaresi bulunmaktadır.

İmaret, medrese, tabhane ve türbeler cami bahçesinde ve arka sokaktadır. Ayrıca bu yapıt sonradan yapılan bütün camilere örnek niteliğinde bir eserdir. Mimar Sinan’ın kalfalık döneminde yaptığı İstanbul’daki en muhteşem eseri Süleymaniye Cami’dir. Ustalık döneminde yaptığı en büyük eseri ise seksen yaşında yaptığı Edirne’de bulunan Selimiye Cami’dir. Bunların haricinde de Mimar Sinan, mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla ilgilenmiştir.

Mimar Sinan’ın Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan bir mührü bulunmaktadır ve bu mühür onun mütevazı kişiliğini yansıtmaktadır. Mühürde “Değersiz ve muhtaç kul, Saray özel mimarlarının başkanı, anlamında yazı yazmaktadır. Mimar Sinan 1588’de İstanbul’da vefat etmiştir ve kendi yaptığı Süleymaniye Cami’nin yanındaki sade türbeye gömülmüştür.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.